ค้นหา

Password กุญแจสำคัญการทำธุรกรรมออนไลน์

Password ในภาษาไทย “รหัสผ่าน” คือ เครื่องหมายหรือสัญญาณลับ ซึ่งรู้เฉพาะผู้ที่ตกลงกันไว้, ข้อความที่เปลี่ยนตัวอักษรอื่นแทนอักษรที่ต้องการจะใช้ หรือสลับตำแหน่งอักษรของข้อความนั้น หรือใช้สัญลักษณ์แทน เป็นต้น เช่น เลขรหัสบัตรเครดิต รหัสอีเมลล์ หรือแอปพลิเคชั่นธนาคาร ฯดังนั้น รหัสผ่านจึงเปรียบ “เสมือนกุญแจ”

การเข้าสู่ระบบบริการต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในโลกไซเบอร์ เช่น การใช้งานอีเมลหรือการใช้งานในกระดานข่าวเว็บบอร์ดที่มีระบบสมาชิก ซึ่งจุดประสงค์ของการมีรหัสผ่านก็เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตนให้ระบบทราบว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานจริงเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อการใช้งานได้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับเรา แต่มักจะนำเอาความเสี่ยงต่าง ๆ มาด้วย

เมื่อเราเลือกใช้บริการเหล่านี้ ก็เท่ากับว่าเรานำเอาข้อมูลของเราไปเก็บไว้ใน Internet ซึ่งจะถูกปกป้องด้วย password ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลอันมีค่าของเราที่อยู่บนโลก Internet ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี

จึงเป็นเรื่องสำคัญแจ้งเบาะแสได้ที่ : กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี https://tcsd.go.th/product-landing/