ค้นหา

ไม่ใช่แค่หอยมือเสือ 12 สัตว์ป่าคุ้มครอง

ทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวโลกตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทรให้สวยงามและสมบูรณ์