ค้นหา

ไม่ใช่แค่หอยมือเสือ! 12 สัตว์ป่าคุ้มครอง (ประเภท2) ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์ทะเล ปะการัง ดอกไม้ทะเล มีส่วนสำคัญกับระบบนิเวศทางทะเล ความสวยงามจากธรรมชาติเหล่านี้ ต้องใช้เวลาบ่มเพาะและเติบโตนานหลายปีด้วยกันกว่าจะอุดมสมบรณ์ สวยงามอย่างที่เราได้เห็นได้ชมกัน ดังนั้นเรามาช่วยกันรักษาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมความงามนี้ไปอีกนานแสนนานกันเถอะ เราจะไม่ทิ้งอะไรไว้ นอกจากรอยเท้า..เราจะไม่เก็บอะไรไป นอกจากภาพถ่าย

ปัจจุบันนี้ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ยังคงใช้บังคับอยู่ตามกฎหมาย แต่หลังจากนี้ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศ ซึ่งหมายความว่าประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2562 จะมีผลบังคับใช้และ พ.ร.บ.ที่จะยกเลิก มี 3 ฉบับ ได้แก่ (1) พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (2) พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 (3) พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

ขอขอบคุณภาพจาก :