ค้นหา

พบเห็น “คนไร้ที่พึ่ง” โทร 1300

คนไร้ที่พึ่ง มีสิทธิขอรับการคุ้มครองจาก สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หากไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากสถานคุ้มครอง สามารถร้องเรียนได้

พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 กฎหมายจะคุ้มครองให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ จัดส่งเข้าสถานคุ้มครอง / จัดอบรมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกานและจิตใจ / ฝึกอบรมและประกอบอาชีพ ได้รับเงินช่วยเหลือยังชีพ

ที่มา : พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557