ค้นหา

สินสมรส : คำนี้ในกฎหมาย

• นายจง สมรสกับ นางจาด ระหว่างนั้น 
• นายจงถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 
• เงินที่ได้มาจำนวน 6 ล้านดังกล่าว ถือเป็น “สินสมรส”

#สินสมรส#คำนี้ในกฎหมายแปลว่า : ทรัพย์สินที่สามีกับภรรยาเป็นเจ้าของร่วมกัน มีดังนี้

1. ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส
2. ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ได้มาโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือ ในระหว่างที่สมรส โดยพินัยกรรมหริอหนังสือให้นั้น ระบุว่าเป็นสินสมรส 
3. ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของทรัพย์สินส่วนตัว

#กฎหมาย#ศัพท์กฎหมายวันละคำ#สินสมรส#แต่งงาน#สมรสเท่าเทียม#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย#รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น#สำนักงานกิจการยุติธรรม

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474