ค้นหา

วิธีจำคนร้าย แจ้งเบาะแส #ช่วยจับโจร

วิธีจำ ตำหนิรูปพรรณคนร้ายบ่อยครั้งเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะเกิดความหวาดกลัว จนขาดสติ และจดจำรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายไม่ได้ และไม่สามารถให้เบาะแสตำรวจได้เท่าที่ควร คนร้ายจึงลอยนวลเพราะฉะนั้น เมื่อเกิดเหตุร้าย “ผู้ประสบเหตุ – ผู้เห็นเหตุการณ์” จะต้องทำอย่างไรบ้าง จึงจะจดจำคนร้ายให้ได้อย่างแม่นยำ?

Justic Channel เสนอเทคนิคการจำตำหนิรูปพรรณคนร้ายง่ายๆ ปลอดภัย ช่วยจับโจรได้

1. จำสิ่งใหญ่เห็นง่าย ไปสิ่งเล็ก เช่น เพศ วัย รูปร่าง สีผิว
2. จำลักษณะเด่น เช่น ตำหนิ รอยสัก แผลเป็น

3. เลือกจำเฉพาะบางอย่างให้แม่นยำ

4. ถ่ายภาพ วิดีโอ ถ้ามีโอกาส โดยประเมินสถานการณ์ว่าไม่อันตรายเกินไป

5. รีบบันทึกสิ่งที่จำได้กันลืม

6. ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแสให้ตำรวจ ไม่ปล่อยคนร้ายลอยนวล

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ