ค้นหา

พกปืน…อย่างไร…ไม่ผิดกฎหมาย

>>คิ ด สั ก นิ ด ก่ อ น ห ยิ บ ปื น <<

ปืนไม่ใช่ของเล่น ก่อนนำมาใช้ควรศึกษารายละเอียดก่อน

พกปืน คือ สิ่งที่ไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถมี หรือ หาซื้อมาพกพาติดตัวไว้ง่ายๆเหมือนซื้อตู้เย็น โทรศัพท์ โทรทัศน์ ฯลฯ แต่เป็นสิ่งของที่ผู้จะพกพา หรือหาซื้อต้องมีความจำเป็นหรือเหตุอันควรเท่านั้น หลายๆคนอาจไม่ทราบว่าการได้มาซึ่งอาวุธปืนอย่างไม่ถูกต้องนั้นจะส่งผลให้ติดคุกติดตารางกันได้ง่ายๆเลยทีเดียว

5 ขั้นตอน การขอมีและใช้อาวุธปืน

  • ยื่นคำร้องขอ (ใบ ป.1)
  • นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ใบ ป.3) ภายใน 6 เดือนตั้งแต่ได้รับใบอนุญาต
  • ผู้ขอใบอนุญาตไปจัดหาซื้ออาวุธปืน และเครื่องกระสุนมาแล้ว ต้องนำอาวุธปืนนั้นไปให้นายทะเบียนตรวจสอบ
  • นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ใบ ป.4)
  • การพกอาวุธปืนติดตัว (ใบ ป.12) ต้องขออนุญาตต่อ ผบ.ตร.

5 กรณี การอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน

  • ใช้ป้องกันตนเองและทรัพย์สิน
  • เพื่อการกีฬา
  • เพื่อล่าสัตว์
  • เก็บเป็นที่ระลึก
  • พกพาชั่วคราว (นักการทูตและผู้ติดตาม)

ห้ามพกอาวุธปืนติดตัว…ไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามพกพาอาวุธปืนอย่างเปิดเผยหรือนำไปใช้ในที่ชุมนุมที่มีงานรื่นเริงต่างๆ

ฝ่าฝืนจำคุก 6 เดือน – 5 ปี และ ปรับ 1000 – 10,000 บาท

ที่มา : พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490