ค้นหา

บันเทิงออนไลน์ ใครว่าฟรี?

8 ข้อควรรู้ พ...ลิขสิทธิ์ ฉบับที่ 2 ..2558

  1. ห้ามลบหรือเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์
  2. ขายซีดีเพลงภาพยนตร์ ที่มีลิขสิทธิ์มือสองได้ แต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์
  3. ห้ามทำลายมาตรการป้องกัน ของงานลิขสิทธิ์ที่มีรหัส
  4. ผู้ให้บริการนำไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากเว็บตามคำสั่งศาลถือว่าไม่มีความผิด
  5. นักแสดงมีสิทธิ์ระบุชื่อตัวเอง ในงานที่ตนแสดง และห้ามไม่ให้ใครทำความเสียหายต่อชื่อเสียง
  6. เปิดดูภาพยนตร์หรือฟังเพลงในคอมพิวเตอร์ ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ห้ามก็อปไปเผยแพร่
  7. ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ จ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้น แต่ไม่เกิน 2 เท่า
  8. ศาลมีอำนาจสั่งริบหรือทำลายสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์

โทษหากทำเพื่อการค้า  มีการปรับเงิน 10,000 – 100,000 บาท  โทษจำคุก 3 เดือน – 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558