ค้นหา

ตัวการ : คำนี้ในกฎหมาย

นายเอกกับพวกอีก 5 คน 
#วางแผน จะไปปล้นทองร้านไอโอร่า 
นายเอกมีหน้าที่ #ดูต้นทาง โดยเดินดูหน้าร้านทอง 
ในขณะที่พวกของนายเอกเข้าไปปล้นในร้านทอง 
นายเอกผิดฐาน #ตัวการ ร่วมกัน #ปล้นทรัพย์ 
.
#ตัวการ #คำนี้ในกฎหมายแปลว่า : การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นโดยกระทำร่วมกันโดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือเป็นตัวการ
.
#กฎหมาย #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #คดีอาญา #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น#สำนักงานกิจการยุติธรรม


ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83