ค้นหา

ค่าสินไหมทดแทน : คำนี้ในกฎหมาย

ค่าสินไหมทดแทน : #คำนี้ในกฎหมายแปลว่า : ค่าชดเชยความเสียหายที่จ่ายให้กับผู้เสียหายจากการถูกละเมิด ตัวอย่าง เช่น 

🔸เอกขับรถชนอาร์ตได้รับบาดเจ็บและจักรยานยนต์ของอาร์ตก็พังทั้งคัน 

🔸เอกต้องชดใช้ค่ารถจักรยานยนต์ที่พัง และต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหรือจ่ายค่าทำขวัญแก่อาร์ต 

🔸เงินดังกล่าวถือเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 

ดังนั้น การเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมแต่ละข้อก็ควรให้อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความเป็นไปได้ เพราะจะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายไม่เสียเวลาในการเจรจาต่อรอง อะไรที่สมควรได้ก็รักษาสิทธิ์ของตน แต่ก็ให้พอเหมาะพอควร ไม่มากมายเกินไปจนอีกฝ่ายไม่สามารถจ่ายได้ ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายต่างประนีประนอมกันด้วยเหตุผล ทุกอย่างก็จะจบลงได้ด้วยดี ด้วยความปรารถนาดีจาก #สำนักงานกิจการยุติธรรม

#กฎหมาย#ศัพท์กฎหมายวันละคำ#ค่าสินไหมทดแทน#คดีแพ่ง#คดีอาญา#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย#รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น