ค้นหา

ข้อควรระวัง…เมื่ออยู่ในอากาศยานระหว่างการบิน

กฎหมายน่ารู้ 60 : ข้อควรระวังเมื่ออยู่ในอากาศยานระหว่างการบิน

ไปเที่ยว ไปทำงาน หรือจะกลับบ้านในวันสุดสัปดาห์นี้ นอกจากเช็คลิสต์จัดกระเป๋าทั่วไปแล้ว สิ่งที่ควรเช็คก่อนขึ้นเครื่องหรือเดินทางไปสนามบินทุกครั้ง คือ ข้อควรระวังเมื่ออยู่ในอาศยานระหว่างการบิน ที่เราอาจเผลอทำและอาจจะเดือดร้อนจากความไม่รู้ !!

อากาศยานระหว่างการบิน นับรวมตั้งแต่ตอนที่เครื่องบินจอดที่สนามบิน เปิดประตูให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลง ไปจนถึงปิดประตูเครื่องบิน เมื่ออยู่ในอากาศยานระหว่างการบินควรระวังเรื่องไหนบ้าง?

 • ใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่น : จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น หรือ ทำให้เสียทรัพย์ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือ ใช้สารเสพติด ก่อความวุ่นวาย : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 • รบกวน/ใช้กำลังทำร้าย หรือทำให้เจ้าหน้าที่กลัว/ตกใจ เช่นพูดข่มขู่ : จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 280,000 บาท ทั้งจำทั้งปรับ
 • ทำร้ายร่างกายผู้อื่น : จำคุก 5-10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 – 400,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 • ทำให้เครื่องตรวจจับควันหรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไม่ทำงาน : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

*** ใช้กำลังประทุษร้าย คือ การทำร้ายโดยใช้กำลัง หรือ วิธีอื่นๆ เช่น ยามึนเมา การสะกดจิต ฯ โดยผู้ถูกทำร้ายต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ

*** ใช้กำลังทำร้าย คือ การทำร้ายโดยใช้กำลัง ใช้มือ ใช้เท้า ใช้แรง ต้องไม่มีอาวุธ โดยผู้ถูกทำร้ายมีบาดแผล มีเลือดไหล เป็นต้น

 • เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในอากาศยานหรือไม่ยอมออกไปเมื่อสั่งให้ออกไป : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 • ฝ่าฝืน ไม่ทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 • ฝ่าฝืนคำสั่งและมีผลต่อความปลอดภัย (ของทรัพย์/อากาศยาน/บุคคล) : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 • สูบบุหรี่ ยกเว้นในที่สูบบุหรี่ / ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ห้ามใช้ / มีสิ่งที่ประกาศว่าห้ามมี (เช่น อาวุธ) : ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 • ทำให้เครื่องยนต์ขัดข้อง : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 • ลวนลามทั้งทางร่างกายและวาจา เปลือยกาย / ทำร้ายร่างกายเพื่อจุดมุ่งหมายทางเพศ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558