ค้นหา

กำลังพลสำรอง

กำลังพลสำรอง คัดเลือกตามลำดับยังไง?

 1. รด.5 ปี ขึ้นไป : ทหารสัญญาบัตร กองหนุน
 2. ลาออกจากราชการ : ทหารสัญญาบัตร นอกราชการ
 3. คำสั่งย้าย ทหารสัญญาบัตรนอกกอง
 4. รด.3 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารและเรียน รด.
 5. จับได้ใบดำ

ผู้ที่เข้ารับการสมัครเป็นไปตามคุณสมบัติและข้อบังคับที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เรียกปีละ 2.5% จากกำลังพล 12 ล้านคน

กำลังพลสำรองมีหน้าที่อะไร ?

 1. เพื่อตรวจสอบสภาพและซักซ้อมระเบียบการ
 2. เรียกกำลังพลสำรอง เข้ารับการฝึก ศึกษา หรือ ทบทวนวิชาทหาร
 3. ปฏิบัติภารกิจของกลาโหม ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ
 4. เพื่อทดสอบความพร้อม ทดสอบแผนกหรือเตรียมรับสถานการณ์
 5. เพื่อระดมพลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกฎอัยการศึก หรือมีสงคราม

โดนเรียกแล้วไม่ไป ได้ไหม?

 1. หลีกเลี่ยงไม่มาเรียกตรวจสอบ มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 2. หลีกเลี่ยงไม่เข้ารับการฝึก ปฏิบัติราชการ ทดลองความพร้อม ระดมพล มีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี
 3. หลีกเลี่ยงไม่รับราชการให้ครบกำหนด มีโทษอาญาทางทหาร
 4. นายจ้งไม่จ่ายค่าจ้าง ขณะลูกจ้างเข้ารับราชการทหาร มีโทษปรับ 20,000 บาท

ที่มา : พ.ร.บ. กำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558