ค้นหา

การชุมนุมสาธารณะ

 1. อนุญาตหัวหน้าสถานีตำรวจ เจ้าของพื้นที่ชุมนุมก่อนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 2. ต้องบอกวัตถุประสงค์ วัน ระยะเวลา สถานที่ และขอใช้เครื่องขยายเสียง
 3. หากมีคำสั่งห้ามชุมนุม สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยตำรวจต้องแจ้งผลภายใน 24 ชั่วโมง คำวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. หัวหน้าสถานีตำรวจ เจ้าของพื้นที่ต้องส่งสรุปสาระสำคัญการชุมนุมให้ผู้จัดการชุมนุมภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการรับแจ้ง
 • ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงตั้งแต่เวลา 24.00 – 06.00 น.
 • ห้ามพกพาอาวุธ ดอกไม้เพลิง เข้าไปในที่ชุมนุม
 • ห้ามเดินขบวนตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น.
 • ห้ามแต่งกายปิดบังอำพราง

ห้ามชุมนุมกีดขวางทางเข้าออกการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ห้ามปิดสถานีที่ราชการ
 2. ห้ามปิดโรงพยาบาล  โรงเรียน วัด
 3. ห้ามปิดสถานทูต กงสุล และองค์กรระหว่างประเทศ
 4. ห้ามปิดสนามบิน ท่าเรือ สถานีรถไฟ

ที่มา : พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558