ค้นหา

กฎหมาย “ทวงถามหนี้”

“คุกคาม ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ประจาน ทำร้ายร่างกาย” ใช้วิธี “ทวงถามหนี้” แบบนี้ผิดกฎหมายนะครับ

การทวงถามหนี้….ในปัจจุบันมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง การคุกคามโดยขู่เข็ญ การใช้กำลังประทุษร้าย หรือการทำให้เสียชื่อเสียง การใช้ข้อมูลเท็จและการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่น “ทวงถามหนี้” แบบนี้ผิดกฎหมายนะครับ

ที่มา : พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558