ค้นหา

กฎหมายอาญา กับ พระราชบัญญัติ ต่างกันอย่างไร??

 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • กลุ่มสื่อสารองค์กร
  Participant
  กลุ่มสื่อสารองค์กร

  อยากจะทราบว่ากฎหมายอาญา กับ พระราชบัญญัติ มันมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ

  กลุ่มสื่อสารองค์กร
  Participant
  กลุ่มสื่อสารองค์กร

  ถามแบบนี้ ต้องมาดูเรื่อง “ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย” ก่อน
  ลำดับศักดิ์ของกฎหมายไทย มีลำดับ ดังนี้
  1. รัฐธรรมนูญ
  2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติ
  3. พระราชกำหนด
  4. พระราชกฤษฎีกา
  5. กฎกระทรวง
  6. ระเบียบ, ข้อบังคับ, ประกาศ, คำสั่ง, ข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

  สำหรับ กฎหมายอาญา คือ ประมวลกฎหมายอาญาท้ายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
  ประมวลกฎหมายอาญา จึงถือเป็นกฎหมายลำดับเดียวกับ พระราชบัญญัติ

  สำหรับคำถามที่ว่า “กฎหมายอาญา กับ พระราชบัญญัติ ต่างกันอย่างไร?”
  ก็ตอบได้ว่า กฎหมายอาญา คือ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง
  ส่วน พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่มีลำดับศักดิ์รองจากรัฐธรรมนูญ

  jang
  Participant
  jang

  พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ รองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่ออกโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว จึงประกาศใช้ ผู้ตราหรือผู้ลงนามในกฎหมายก่อนประกาศใช้ คือ พระมหากษัตริย์ การออกกฎหมายโดยทั่วไปโดยวิธีปกติธรรมดา จะออกในรูปพระราชบัญญัติเสมอ แต่ถ้าหากกฎหมายฉบับใด มีลักษณะครอบคลุม เกี่ยวพันกันหลายเรื่อง ก็อาจออกในรูปประมวลกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา คำว่า ประมวลกฎหมาย หมายถึง กฎหมายที่รวบรวมเรื่องที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้องกันมาบัญญัติไว้รวมกัน เป็นเรื่อง เป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการศึกษา และการใช้ ประมวลกฎหมายเหล่านี้เมื่อร่างเสร็จแล้วจะต้อง มีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายฉบับนั้นอีกทีหนึ่ง

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้