ค้นหา

เปิดโลกยุติธรรม ตอน นักวิชาการยุติธรรม

รายการเปิดโลกยุติธรรม ตอนที่ 1 คนดีศรีคุ้มครองสิทธิ # นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ # รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคนทำงานในกระบวนการยุติธรรม มาร่วมค้นหาคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที