ค้นหา

สถานีCEO #สัมภาษณ์พิเศษนายชวน หลีกภัย

บทสัมภาษณ์พิเศษ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย กล่าวถึงการสร้างความเชื่อมั่นและการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ติดตามรายการได้ที่ สถานี CEO ทาง Justice Channel