ค้นหา

สถานี CEO # สัมภาษณ์พิเศษนายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รายการสถานี CEO # สัมภาษณ์พิเศษนายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม การสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law และมุมมองเกี่ยวกับ Rule of Law ติดตามรับชมรายการสถานี CEO ได้ทาง www.youtube.com/ojajusticetv และ www.oja.go.th