ค้นหา

สถานี CEO ตอน อนาคตภาคใต้

สถานี CEO ตอน อนาคตภาคใต้ ได้รับเกียรติจาก นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม มาถ่ายทอดมุมมองแนวความคิด ในการพัฒนาบริหารกระบวนการยุติธรรม ยุทธศาสตร์ที่เห็นควรปรับใช้ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามรับชมรายการสถานี CEO และอีกหลากหลายรายการได้ทุกวันจันทร์
ทางเพจ Justice Channel TV : https://www.facebook.com/pages/Justic…
Youtube : www.youtube.com/ojajusticetv และ http://www.oja.go.th/new2011/Pages/ju…