ค้นหา

สถานี CEO ตอน สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและสากล

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ เป็นนักกฎหมายชาวไทย ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน และศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดแนวความคิดว่าด้วยเรื่องของปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศไทยและภาคสากล ท่านสามารถติดตามรับชมรายการสถานี CEO และรายการที่น่าสนใจอื่นๆของทาง Justice Channel TV ได้ที่
www.youtube.com/ojajusticetv และ http://www.oja.go.th/new2011/Pages/ju…
หรือทางเพจ Justice Channel TV https://www.facebook.com/pages/Justic…