ค้นหา

สถานี CEO # คุยกับผู้บริหารกรมราชทัณฑ์

บทสัมภาษณ์ นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวถึงแนวโน้มการบริหารเรือนจำในอนาคต และกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุก โดยวิธีอื่นฯ โดยการใช้เครื่องที่เรียกว่า EM (Electronic Monitorring)แสดงน้อยลง