ค้นหา

รายการสถานี CEO ตอน กระบวนการยุติธรรมไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม อดีตอัยการสูงสุด มาถ่ายทอดแนวความคิดว่าด้วยเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) ท่านสามารถติดตามรับชมรายการสถานี CEO และรายการที่น่าสนใจอื่นๆของทาง Justice Channel TV ได้ที่ www.youtube.com/ojajusticetv และ http://www.oja.go.th/new2011/Pages/ju… หรือทางเพจ Justice Channel TV https://www.facebook.com/pages/Justic…