ค้นหา

หมายอาญา – หมายจับ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ในมาตรา 66 สรุปใจความได้ว่า สาเหตุที่จะออกหมายจับได้ มี 2 หลักเกณฑ์

(1) เป็นคดีความผิดที่มีโทษจำคุกอย่างสูง เกิน 3 ปี

(2) เป็นคดีความผิดที่มีโทษจำคุกอย่างสูง ไม่เกิน 3 ปี แต่มีหลักฐานว่าจะ “หลบหนี” “ก่อเหตุอันตราย” หรือ “ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน”

“การหลบหนี” นั้น ได้หมายความรวมถึง การโอ้เอ้อิดออด โยกโย้ ประวิงเวลา ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่ยอมมาตามหมายเรียกหรือมาตามนัด โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ไม่เคยได้รับหมายเรียก ก็สามารถถูกออกหมายจับได้ และในการจับกุม ไม่จำเป็นต้องมีหมายจับทุกครั้งไป

ปรึกษาปัญหากฎหมายและคดีความ ฟรี!!! โทร 1111 กด 77 สายด่วนยุติธรรม หรือติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แห่งทั่วประเทศ “ยุติธรรมสร้างสุข” จะหนักจะเบาให้เราดูแลนะครับ