ค้นหา

ละเมิดกันแบบนี้ใครรับผิดชอบ

คำว่า “ละเมิด” หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้กันอยู่บ่อยๆ คำนี้ในทางกฎหมายซับซ้อนและครอบคลุมหลายกรณี หลายการกระทำ และหลายตัวละครแล้วแต่กรณี ในชีวิตประจำวัน หากไม่ได้เรียนกฎหมายมาด้วยแล้วยิ่ง งง งง และงง ไปกันใหญ่เลย

..กฎหมายน่ารู้ 80 : สำหรับวันนี้ขอนำเสนอความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับ “การกระทำละเมิด” ให้แฟนเพจที่ไม่ใช่นักกฎหมายได้เรียนรู้ในแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งเราพยายามสร้างสรรค์และสื่อสารให้คนทั่วไปได้เข้าใจง่ายที่สุด และสำหรับนักฎหมายที่ติดตามเพจเราอยู่ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านสามารถแนะนำหรือให้ความรู้เพิ่มเติมได้ใต้คอมเม้นนะครับ

..ความรู้เบื้องต้น “ละเมิด” คือ การทำของคนที่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อคนอื่น ที่อาจเป็นการทำของตนเอง การทำของคนอื่น หรือความเสียหายเกิดจากทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองดูแล ซึ่งคนได้รับความเสียหายจะได้รับการเยียวยา โดยการเรียกร้อง “ค่าสินไหมทดแทน” หรือเรียกร้องให้คนทำละเมิด “ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ” เพื่อบรรเทาความเสียหาย/ป้องกัน/ให้เหตุระงับลงได้..

การกระทำละเมิด ผู้กระทำไม่จำต้องกระทำด้วยตนเองเสมอไป อาจใช้คนหรือสัตว์ เป็นเครื่องมือในการทำละเมิด เช่น ยุสัตว์ที่ตนเลี้ยงไว้ให้ไปกัดผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดด้วยตนเอง นอกจากจะกระทำต่อผู้อื่นแล้ว บางครั้งผู้ทำละเมิดอาจอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ทำอะไรเลย ก็เป็นการทำละเมิดได้ ถ้าตนมีหน้าที่ต้องทำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

..การกระทำใด ๆ ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ตามเป็นการละเมิดได้ทั้งสิ้น เช่น เดินไปตลาดไปเหยียบข้าวของของผู้อื่น ทำให้เขาได้รับความเสียหาย แม้ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความเสียหายก็ตามก็เป็นละเมิด..

ดังนั้น เมื่อได้รู้ถึงการกระทำที่เป็นละเมิดและผลของการกระทำละเมิดแล้ว จึงควรหลีกเลี่ยงหรือพึงระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น อีกทั้งยังต้องเสียเงินเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรืออาจต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ทำให้เสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะบุคคลธรรมดาหรือในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์