“ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดี” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดีจะได้รับการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน เป็นคดีที่ศาลพิพากษาแล้ว แต่รอบังคับคดี เพราะคนเป็นลูกหนี้ไม่มีเงินจ่าย ต้องบังคับคดียึดทรัพย์มาขายทอดตลาด มาใช้หนี้ให้เจ้าหนี้ เช่น หนี้งวดรถ/คดี กยศ.กู้ยืมเรียน)

1.คดีที่ยังไม่ได้ตั้งเรื่องบังคับคดีหรือยังไม่ยึดทรัพย์ลูกหนี้ : เจ้าหนี้ “ชะลอไม่บังคับคดี-ไม่ยึด เป็นระยะเวลา 3 เดือน” (ยกเว้นคดีที่การบังคับคดีใกล้จะพ้นระยะเวลา 10 ปี หรือเกรงว่าทรัพย์ที่สืบมาได้ลูกหนี้อาจจะขาย/โอน)

2.คดีที่อยู่ระหว่างบังคับคดี/ขายทอดตลาด : เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา “งดบังคับคดี-งดขายทอดตลาด” โดยให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาแจ้งความประสงค์ขอเจรจาไกล่เกลี่ย

ยื่นคำร้องขอเจรจาไกล่เกลี่ยได้ที่
– ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดีทั่วประเทศ
– ระบบอนไลน์ http://www.led.go.th (กรมบังคับคดี)
– สอบถามเพิ่มเติม 0-2881-4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา 25 แห่ง ที่ร่วมมาตรการฯ
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
11. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
12. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
13. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
14. ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์ต (ไทย) จำกัด (มหาชน)
15. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
16. ธนาคารออมสิน
17. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
18. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
19. บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
21. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
22. บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
24. บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
25. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่มา : กรมบังคับคดี (www.led.go.th/Actnews/view.asp?runno=5931)