สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ “ห้ามบินโดรน” ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อความปลอดภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ห้ามบินโดรน” ในวันนี้…!! (วันที่ 25 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60) “ห้ามบินโดรน” ในระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขตพื้นที่ ที่ “ห้ามบินโดรน” ดังนี้

1. ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง และในรัศมี 19 กิโลเมตร

2. ในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และในรัศมี 19 กิโลเมตร

3. ในบริเวณพระเมรุมาศจำลองและซุ้มดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ และในรัศมี 19 กิโลเมตรโดยรัฐบาลได้จัดพระเมรุมาศจำลองไว้ 85 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 9 แห่ง ในภูมิภาค 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 878 แห่งทั่วประเทศ

หากฝ่าฝืน 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายโดรนจากภาคพื้นได้ทันที และ 2) จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับยกเว้นโดรนที่ปฏิบัติภารกิจในการถ่ายภาพมุมสูงที่ได้รับอนุญาตจากกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีฯ หรือได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่พระเมรุมาศจำลองหรือซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตั้งอยู่

เอกสารอ้างอิง : ประกาศการใช้โดรนระหว่างงานพระราชพิธี