หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Q&A : “แจ้งตาย” มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่?

เมื่อมีคนตาย ให้แจ้งการตาย “ภายใน 24 ชั่วโมง” นับแต่เวลาตายหรือพบศพ แต่ถ้าท้องที่ใดการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีเหตุจำเป็น ผู้อำนวยการทะเบียนกลางอาจขยายเวลาได้ตามสมควร แต่ไม่เกิน 7 วันนับแต่เวลาตายหรือพบศพ