หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Q&A : ลวนลามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีความผิดทุกกรณี!!

ผู้ใดกระทำอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
รับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ