เว็บไซต์สื่อความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จัดทำขึ้นเพื่อต้องการสื่อสาร “ให้ความรู้กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน” ด้วยสื่อต่างๆ เช่น อินโฟกราฟิก บทความ สื่อเสียง และบอร์ดเกม เป็นต้น ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา เราได้อัพเดทข้อมูลและความรู้ต่อเนื่องมาโดยตลอด ควบคู่ไปกับสื่อช่องทางอื่นที่เรามี แต่ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์และการสื่อสารความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
จึงอยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วม ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์ นี้ ด้วยการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามตาม Link นี้ https://forms.gle/RggT6o2auNS6yyps8 สำนักงานกิจการยุติธรรมขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมตอบเเบบสอบถาม เราจะนำความคิดเห็นของทุกท่านมาพัฒนาเว็บไซต์และต่อยอดการสื่อสารความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ดีขึ้นขึ้นต่อไป