ค้นหา

Stay Safe อยู่อย่างปลอดภัย EP.5 ตอน ร่วมมือร่วมใจ

Stay Safe อยู่อย่างปลอดภัย ตอนที่ 5 “ร่วมมือร่วมใจ” ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน หรือว่าเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เราอยากให้ความปลอดภัยคือสิ่งที่ทุกคนคำนึงเป็นอันดับต้นๆ ของการเดินทาง สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอแนะนำวิธีการป้องกันภัยด้วยตัวเองง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้ กับ 6 แนวทางป้องกันอาชญากรรม แนวทางที่ 1 อยู่บ้าน…ให้อุ่นใจ แนวทางที่ 2 ท่องเที่ยวปลอดภัย ภัยสาธารณะ…ระวังได้ แนวทางที่ 3 เดินทางปลอดภัย สบายใจ หายห่วง แนวทางที่ 4 ภัยสาธารณะ…ระวังได้ แนวทางที่ 5 ร่วมมือร่วมใจ แนวทางที่ 6 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ใน ตอนที่ 5 ตอน ร่วมมือร่วมใจ (Ep 5) ร่วมสร้างสังคมปลอดอาชญากรรมด้วยพลังความร่วมมือจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อลดอาชญากรรม โดยการแก้ไขจุดล่อแหลม/จุดเสี่ยง ด้วยการติด ตั้งกล้องCCTV ไฟฟ้าส่องสว่างและปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ
การใช้เทคโนโลยีในการป้องกันอาชญากรรม เช่น กล้อง CCTV
โครงการ D.A.R.E. (ยาเสพติด)ให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิติได้โดยไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
อบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
สายตรวจในการป้องกันอาชญากรรม
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความพร้อมในการป้องกันอาชญากรรม
โรงเรียน มัสยิด สถานประกอบการสีขาวโครงการจัดระเบียบรอบสถานศึกษาห่างไกลอบายมุข
เพิ่มจำนวนกำลังพลตำรวจ ยิ่งเพิ่มจำนวนกำลังพลมากขึ้น อาชญากรรมก็จะลดลง
เจ้าหน้าที่รัฐอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทางด้านกฎหมายที่ควรรู้
ตั้งจุดตรวจ จุด ว.43 หรือจุดสกัด
ฝึกอบรม รปภ. อาสาสมัคร ตำรวจบ้าน ตำรวจชุมชน
โครงการชุมชนเข้มแข็ง เช่น ชุมชน/หมู่บ้าน ปลอดอาชญากรรม ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข ชุมชน/หมู่บ้าน

#staysafe#อยู่อย่างปลอดภัย#ภัยสาธารณะระวังได้#สำนักงานกิจการยุติธรรม