ค้นหา

คำนี้กฎหมายแปลว่าอะไร ผู้ใช้ (Instigator)

คำนี้กฎหมายแปลว่าอะไร : ผู้ใช้ (Instigator) คือผู้ที่ก่อ หรือ ใช้ให้ผู้อื่น กระทำสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าด้วยวิธีการใช้ จ้างวาน บังคับ ขู่เข็ญ ยุยง หรือด้วยวิธีการอื่นใดตัวอย่าง นายก้อนเพื่อนของนายนาคได้พกปืนมาหานายเอ โดยตั้งใจจะใช้ปืนข่มขู่นายเอเท่านั้น แต่นายนาคได้บอกกับนายก้อนว่า “ยิงเลย ยิงเลย!” นายก้อนจึงยิงนายเอไป 1 นัด จากเหตุการณ์ดังกล่าว ถือว่านายนาคเป็นคนยุยงให้นายก้อนยิงนายเอ นายนาคจึงเป็นผู้ใช้