ค้นหา

เข้าใจการดำเนินคดีอาญา ง่ายๆใน 1 นาที

รู้หรือไม่…เวลาที่เราดูข่าวอาชญากรรม ข่าวการจับกุมคนร้าย หรือ ผู้เสียหายเข้าแจ้งความในคดีต่างๆ

เรารู้ไหมว่า ขั้นตอนต่อจากนั้นจะมี การดำเนินคดีอาญา อย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้น หรือต้องผ่านกระบวนการ หน่วยงานอะไรบ้าง คดีต่างๆ เหล่านี้ ถึงจะสิ้นสุดลง…

หลายคนอาจจะรู้…ไม่รู้….หรือ รู้ไม่ละเอียดมาก ยกเว้นคนที่ทำงานและเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นๆ เช่น ทนาย ตำรวจ อัยการ ศาล เป็นต้น

ทีมงาน Justice Channel จึงขอเสนอ infographic : เข้าใจ การดำเนินคดีอาญา ง่ายๆใน 1 นาที เพื่ออธิบาย ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้น ให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ใน 1 นาที

หลังจากที่ทุกคนเข้าใจขั้นตอนและมองภาพรวมออกแล้ว ขั้นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาช่วยเราในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่ ทนาย เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม อัยการ และศาล ทั้งการให้คำปรึกษา การแจ้งสิทธิ และการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีต่างๆ ต่อไป

ที่มา : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477