ค้นหา

ข้อปฏิบัติใน การเยี่ยมผู้ต้องขัง

เยี่ยม(ญาติ)ผู้ต้องขัง อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ มาดู “ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมผู้ต้องขัง” กันเถอะ

ที่มา : ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. 2561