ค้นหา

“คนหาย” ทำอย่างไร? ยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง… แจ้งความได้หรือไม่?

หายหน้า หายตาไปไหน ทำไมช่วงนี้ไม่เห็นใครเลย…. แล้วถ้า “คนหาย” แบบหายไปเลย ติดต่อไม่ได้ เราทำยังไงได้บ้าง กฎหมายน่ารู้ 70 : “คนหาย” ทำอย่างไร? และก่อนไป “แจ้งความ “คนหาย” ต้องเตรียมตัวอย่างไร

1.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันชัดเจนว่า “คนหาย” ไปจริง เช่น สอบถามคนใกล้ชิด-คนที่คิดว่าจะทราบความเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายก่อนขาดการติดต่อไป

2.ตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของสำคัญของ “คนหาย” ว่านำติดตัวไปหรือไม่ เช่น เสื้อผ้า จดหมาย ของมีค่าอื่นๆ

3.ตั้งสติและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการหายตัวไป เช่น เขียนลำดับเหตุการณ์ – ขั้นตอน เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

4.เตรียมเอกสารเกี่ยวกับ “คนหาย” เช่น ภาพถ่ายล่าสุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้าน – ใบสำคัญทางราชการอื่นๆ (ถ้ามี)

5.ประสาน-ขอข้อมูลติดต่อพยาน เพื่อเข้าแจ้งความขั้นตอนการ “แจ้งความ” “คนหาย” ที่สถานีตำรวจ

  • แจ้งความกับพนักงานสอบสวนและลงบันทึกประจำวัน
  • ให้ปากคำ-หลักฐาน-ข้อมูลของ “คนหาย”
  • พนักงานสอบสวนมอบบันทึกประจำวันให้แก่ผู้แจ้งความ
  • ผู้แจ้งความ ขอชื่อ-เบอร์ติดต่อพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความ เพื่อประสานและสอบถามความคืบหน้า

“คนหาย” เมื่อครบกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด “คนหาย” จะกลายเป็น “คนสาบสูญ” (คนสาบสูญ = คนตายโดยผลของกฎหมาย)

แจ้งความคนหายได้แม้จะยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง >>> ตามข้อกฎหมายในระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับ…คดีเรื่อง “คนหาย” “พลัดหลง” ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องหายไปเกินกว่า 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถแจ้งความได้ ในกรณีเร่งด่วน เช่น เด็ก คนชรา หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางสมอง หายออกไปจากบ้าน สามารถแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที!!!

รับแจ้งคนหาย : ศูนย์ประชาบดี โทร 1300

ศูนย์ข้อมูลคนหาย : มูลนิธิกระจกเงา โทร 1900-190-199