ค้นหา

ขั้นตอนง่าย ๆ การขอรับบริการกองทุนยุติธรรม

กองทุนยุติธรรม” คือ กองทุนช่วยเหลือโจทก์และจำเลยเพื่อนำเงินมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม เช่น เงินค่าประกันตัว, ค่าจ้างทนายความฯ ของโจทก์และจำเลยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

เพราะความลำบากจากความไม่ยุติธรรม ทำให้ขาดอิสรภาพออกมาดูแลคนในครอบครัวและหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในชั้นศาล

ขอรับบริการกองทุนยุติธรรมต้องทำยังไงนะ?
A : ผมต้องไปยื่นเรื่องได้ที่ไหนครับ?
B : เชิญทางนี้ครับ
มาที่นี่…สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และ สำนักงานกองทุนยุติธรรม
“กองทุนยุติธรรม ช่วยได้”
1.ช่วยเหลือในการดำเนินคดี
2.ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
3.ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ถูกละเมิดสิทธิฯ
4.สนับสนุนโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน
สามารถ “ยื่นคำขอ” ด้วยตนเอง หรือให้สามี ภริยา หรือ “มอบอำนาจ” ให้คนอื่นยื่นเเทนได้
อย่าลืม!! นำ “เอกสาร หลักฐาน” มาให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ขั้นเเรก…เจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษากฎหมาย แนะนำวิธีเเก้ปัญหา
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
และลงพื้นที่เสาะหาหลักฐานเพิ่มเติม ทำรายงานส่งคณะกรรมการพิจารณา
คณะกรรมการหรือประธานพิจารณาคำขอและเเจ้งผล
กองทุนยุติธรรมช่วยเหลืออะไรบ้าง?
กองทุนยุติธรรมช่วน 4 เรื่องใหญ่ ๆ ต่อไปนี้…
1. ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล
3. ค่ารักษาพยาบาล ฟื้นฟูร่างกาย ค่าขาดรายได้ ค่าทำศพ ค่าเสียหาย จากการละเมิดสิทธิฯ
4. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน
ติดต่อขอรับบริการได้ที่…
– สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
– สำนักงานกองทุนยุติธรรม (กทม.)
– กระทรวงยุติธรรม
[email protected]
– โทร. 0 2502 6318
แชร์เลย!!! กองทุนยุติธรรมช่วยได้

#สำนักงานกิจการยุติธรรม#กองทุนยุติธรรม#จ้างทนาย#ค่าธรรมเนียมศาล#ดำเนินคดี#justiceinfographic#ผู้ต้องหา#จำเลย#สังคมเคารพกฎหมาย