ค้นหา

มีไอเดีย “ให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน” แต่ไม่มีงบ กองทุนยุติธรรม พร้อมสนับสนุน!!

การนำเสนอไอเดียและความคิดสร้างสรรค์วิธีการเผยแพร่ ให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน

พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 พร้อมให้โอกาสทุกท่านๆ ในการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการ…ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

โดยสามารถของบประมาณในการดำเนินงานได้ผ่านระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการ…ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2559

ลองศึกษารายละเอียดกันดูนะครับ : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559