ค้นหา

ความช่วยเหลือจาก “กองทุนยุติธรรม”

(พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558)

“เศรษฐีนอนบ้าน ขอทานนอนคุก”
คำนี้จะไม่จริงอีกต่อไป มาทำความรู้จักกับ กองทุนยุติธรรม กันเถอะ

จากข้อเท็จจริงที่เรารู้กัน เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือต้องขึ้นโรงขึ้นศาล
ผลที่ตามมา คือ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสู้คดีมากมาย ไม่มีเงินก็ต้องนอนคุกไปก่อนแม้จะเป็นแพะก็ตาม หากเกิดเรื่องกับท่านหรือคนใกล้ตัว ปรึกษาขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมนะครับ

กองทุนยุติธรรม คือ กองทุนช่วยเหลือโจทก์และจำเลยในด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินคดี เช่น เงินค่าประกันตัว ค่าจ้างทนายความ โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่เชื่อว่าไม่ได้กระทำความผิด

1.ช่วยเหลือในการดำเนินคดี
2.ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
3.ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ถูกละเมิดสิทธิฯ
4.สนับสนุนโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน

ขั้นตอนง่ายๆ การขอรับบริการกองทุนยุติธรรม
1. ขอรับบริการที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สำนักงานกองทุนยุติธรรม
– ยื่นคำขอด้วยตนเอง
– ยื่นคำขอเเทน เช่น สามี ภริยา ที่จดทะเบียนสมรส ผู้เเทนโดยชอบธรรม
– มอบอำนาจ ให้ยื่นคำขอเเทน
2. บอกหรืออธิบายปัญหา ข้อเท็จจริง และหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการใช้ความช่วยเหลือ
3. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ปัญหาข้อพิพาท กฎหมาย การดำเนินคดี และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
4. เจ้าหน้าาที่กลั่นกรองคำขอรับความช่วยเหลือ
– ส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง
– มอบเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมดำเนินการ (ตามข้อ 5 )
5. เจ้าหน้าที่เสาะหาข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เช่น สอบปากคำ ลงพื้นที่ ตรวจสอบความประพฤติ
6. คณะกรรมการหรือประธานพิจารณาคำขอและเเจ้งผลให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ ภายใน 7 วันหลังจากพิจารณา

ที่มา :  พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558