ค้นหา

พ่อแม่ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกเป็นของใคร?

กฎหมายน่ารู้ 61 : พ่อ แม่ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกเป็นของใคร?

ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า ลูกที่เกิดมา “ถือว่า” เป็นบุตรโดยชอบตามกฎหมายของมารดา ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส

แล้วพ่อจะมีสิทธิในตัวลูกได้อย่างไร ในเบื้องต้นกฎหมาย “ให้สันนิษฐานว่า” ลูกเป็นบุตรของฝ่ายชาย เมื่อ….
– สามีและภรรยา จดทะเบียนสมรสภายหลังมีลูก
– พ่อจดทะเบียนรับรองบุตร
– พ่อยื่นคำร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นลูกและนำคำพิพากษาไปจดทะเบียนรับรองบุตร

นอกจากที่กล่าวมากฎหมายให้สันนิษฐานว่า “ลูกเป็นบุตรของฝ่ายชาย ในกรณีไหนบ้าง” ไปติดตามกันเลยครับ

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1536-1560