ค้นหา

10 ข้อควรรู้ ทรัพย์สินอะไรบ้างที่กรมบังคับคดี ยึด-อายัด”ไม่ได้”

10 ข้อควรรู้ ทรัพย์สินอะไรบ้างที่กรมบังคับคดี ยึด-อายัด”ไม่ได้”

เป็น”ลูกหนี้” ตามคำพิพากษาของศาล แต่ไม่มีเงินใช้หนี้
อาหยา!!! แล้วแบบนี้เจ้าหนี้อย่างอั๊ว จะได้เงินคืนไหมเนี่ย ทำไงดี???
เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ เจ้าหนี้ต้องไปยื่นคำให้ศาลออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อจัดการ “ยึด-อายัดทรัพย์สิน” ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขกฎหมายบังคับคดี
จะยึดทุกอย่างเลยหรอ??? แล้วผมจะมีที่ซุกนอนไหมเนี่ยย ฮืออออ
10 ข้อควรรู้ ทรัพย์สินอะไรบ้างที่กรมบังคับคดี ยึด-อายัด”ไม่ได้”
1.เครื่องใช้สอยส่วนตัว ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใช้ในครัวเรือน ราคารวมไม่เกินประเภทละ 20,000 บาท
2.สัตว์ สิ่งของ อุปกรณ์ทำหากินประกอบอาชีพ เท่าที่จำเป็น ราคารวมไม่เกิน 100,000 บาท
3.สัตว์ สิ่งของ หรือ อุปกรณ์ทดแทนอวัยวะ
4.ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือวงศ์ตระกูล จดหมาย สมุดบัญชี
5.ทรัพย์ที่โอนไม่ได้ตามกฎหมาย หรือไม่ได้อยู่ในการบังคับคดี เช่น สมบัติแผ่นดิน โฉนดที่อยู่ในเวลาห้ามโอน
6.เบี้ยเลี้ยงชีพที่กฎหมายกำหนด เงินรายได้เป็นคราวๆ ที่คนอื่นให้เพื่อเลี้ยงชีพ ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
7.เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ เบี้ยหวัด ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือ ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ หรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร
8.เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้เงินสงเคราะห์ ของพนักงาน ลูกจ้าง ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
9.ค่าชดเชย หรือรายได้อื่น (บุคคลทั่วไป) ไม่เกิน 300,000 บาท
10.เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ได้รับ จากการตายของบุคคลอื่น ตามจำนวนที่จำเป็นในการจัดพิธีฌาปนกิจศพ ตามฐานะของผู้ตาย
ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี โทร.02-881 4999
โล่งอก!!!! นึกว่าจะไม่มีที่นอนซะแล้ว เย้!!!

อ้างอิง : พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/069/1.PDF

#law#lawinfographic#สำนักงานกิจการยุติธรรม#กฎหมายใหม่#บังคับคดีใหม่#กฎหมายบังคับคดีใหม่#justiceinfographic#สังคมเคารพกฎหมาย