ค้นหา

ได้ประกันตัวแล้วหนี แบบนี้ต้องมีมาตรการ !

กฎหมายใหม่ 40 : ได้ประกันตัวแล้วหนี แบบนี้ต้องมีมาตรการ!

การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในปัจจุบัน กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้หลบหนีไป ทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต้องล่าช้า และสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่ง

คือ การไม่มีเจ้าพนักงานกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว

หน้าที่ของผู้กำกับดูแล

  • สอดส่องดูแล
  • รับรายงานตัว
  • ป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนี
  • ให้คำปรึกษากับผู้ต้องหาหรือจำเลย

โดยผู้กำกับดูแลต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง,ผู้ประกันตัว,คนที่เป็นหลักประกัน,เจ้าของหลักประกัน ส่วนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ผู้กำกับดูแลจะได้รับนั้น ก็ต่อเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลย ไม่หลบหนี ไม่ทำอันตราย ไม่ก่อความเสียหายในช่วงที่ได้ประกันตัว

การให้ความช่วยเหลือ

ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ยากจนไม่มีค่าเดินทางไปศาลหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

การให้รางวัลนำจับ

  • คนทั่วไปที่แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ๆจับกุมได้
  • ตำรวจ
  • พนักงานฝ่ายปกครอง
  • คนทั่วไปที่เจ้าห้าที่ขอให้ช่วยตามจับ

ที่มา : พ.ร.บ. มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560