ค้นหา

โฆษณา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” อย่างไรผิดกฎหมาย?

“โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร?

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบันมีผลต่อการตัดสินใจให้ประชาชนหันมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันมากขึ้น. ซึ่งมีผลการวิจัยที่ออกมายืนยันสาเหตุที่ทำให้ประชาชนเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ง่ายขึ้นนั้น ร้อยละ 30 มาจากภาพของบุคคลมีชื่อเสียง ดารา นักแสดง หรือแม้แต่เน็ตไอดอลที่ประชาชนชื่นชอบ มีการโพสต์ภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเชิงการชักชวน

คำถาม คือ “โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร? ผิดกฎหมาย” และบทลงโทษ,หลักเกณฑ์การโฆษณาอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทรศัพท์ 0 2590 3342

ที่มา 1.พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 2.ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551