ค้นหา

สีไหนนั่งได้…ดูป้ายทะเบียนรถ

เชื่อว่าใครหลายคนตอนนี้…กำลังเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนากันบ้างแล้วนะครับ

วันนี้แอดมินจึงมีความตั้งใจอยากจะนำข้อมูลป้ายทะเบียนรถแต่ละคันว่าความหมายอย่างไรบ้าง เช่น สีพื้น ตัวอักษร ตัวเลข เป็นต้น ขณะเดินทางลองสังเกตป้ายทะเบียนรถคันหน้ากันดูว่า…มีป้ายทะเบียนประเภทไหนบ้าง ใช้รถป้ายทะเบียนผิดประเภทอยู่หรือไม่? อย่างไรก็ตามขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัยนะครับ

1. ทะเบียนสีขาว ตัวอักษรดำ : รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
2. ทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีเขียว : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 3. ทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีน้ำเงิน : รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
4. ทะเบียนสีขาว ตัวอักษรดำ มี ท.นำ : รถยนต์คณะผู้แทนทางการทูต
5. ทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรดำ : รถยนต์รับจ้างโดยสารไม่เกิน 7 ที่นั่ง
6. ทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีฟ้า : รถยนต์รับจ้าง 4 ล้อ
7. ทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีเขียว : รถยนต์สามล้อรับจ้าง
8. ทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีแดง : รถยนต์รับจ้าง ที่วิ่งระหว่งจังหวัด
9. ทะเบียนสีเขียว ตัวอักษรสีขาว : รถยนต์ในธุรกิจรถเช่า หรือ ใช้ทัศนาจร
10. ทะเบียนสีส้ม ตัวอักษรดำ : รถพ่วง รถแท็กเตอร์ รถที่ใช้ในการเกษตร
11. ทะเบียนสีฟ้า ตัวอักษรสีขาว : รถหน่วยงานพิเศษของสถานทูต
12. ทะเบียนสีแดง ตัวอักษรดำ : รถยนต์ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายและใช้งานชั่วคราว

ที่มา : พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522