ค้นหา

ปล้นใจเตรียมรับรัก ปล้นทรัพย์เตรียมรับโทษ

“ลัก” “วิ่ง” “ชิง” “ปล้น” คำเหล่านี้หากใครเรียนกฎหมายไม่ยากที่จะเข้าใจ หากใครที่ไม่ได้เรียนกฎหมาย อาจจะสงสัยว่ามันแตกต่างกันอย่างไร? แล้วที่แตกต่างมันแตกต่างยังไง?

กฎหมายน่ารู้ 76 : ปล้นใจเตรียมรับรัก ปล้นทรัพย์เตรียมรับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานปล้นทรัพย์ มาตรา 340, 340 ทวิ, 340 ตรี, 335 ทวิ

สำหรับชุดความรู้ “ลัก” “วิ่ง” “ชิง” “ปล้น” ตามประมวลกฎหมายอาญา ที่เราสร้างสรรค์มาให้ความรู้กับลูกเพจทุกคนแล้ว เรายินดีให้ทุกคนได้นำความรู้เหล่านี้ไปเป็นเครื่องมือการสื่อสารต่อในช่องทางอื่นๆได้นะครับ สำนักงานกิจการยุติธรรมเองไม่หวงแหนความรู้เหล่านี้ เพราะเราตั้งใจต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้กฎหมายเข้าใจง่ายที่สุด คือ งานของเรา จัดไปครับ

“ลัก” 1. เอาไม่บอก = ลักทรัพย์ www.facebook.com/story.php?story_fbid=1245830572169379&id=533062563446187

“ลัก” 2. กฎหมายน่ารู้ 64 : “ลักปั๊บ…รับโทษ” www.facebook.com/story.php?story_fbid=2570438406375249&id=533062563446187&_rdc=1&_rdr

“วิ่ง” 3. กฎหมายน่ารู้ 72 : วิ่งแบบนี้ระวังรับโทษ www.facebook.com/story.php?story_fbid=2871508062934947&id=533062563446187&_rdc=1&_rdr

“ชิง” 4. กฎหมายน่ารู้ 75 : ความผิดฐานชิงทรัพย์ www.facebook.com/story.php?story_fbid=2968397966579289&id=533062563446187

#กฎหมายน่ารู้#กฎหมายอาญา#ลักทรัพย์#วิ่งราวทรัพย์#ชิงทรัพย์#ปล้นทรัพย์#คดีอาญา#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย#รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น#สำนักงานกิจการยุติธรรม