ค้นหา

ทำร้ายร่างกายไม่จบง่ายๆ แค่ 500

ทำร้ายร่างกาย ไม่จบง่ายๆแค่จ่าย 500

บาดเจ็บเล็กน้อย มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

บาดเจ็บสาหัส มีโทษ จำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 – 200,000 บาท

ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา