หลายครั้งเราพบว่า ผู้พ้นโทษกลับมาทำผิด ก่อเหตุซ้ำ สร้างความหวาดกลัว และเป็นอันตรายต่อสังคม กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือ ศูนย์ JSOC (เจซ้อค) เพื่อเฝ้าระวังผู้พ้นโทษ โดยเฉพาะคดีร้ายแรง 7 กลุ่ม ได้แก่ ฆ่าหรือข่มขืนเด็ก ฆ่าข่มขืน ฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรโรคจิต สังหารหมู่ ชิงทรัพย์หรือปล้นฆ่า และนักค้า ยาเสพติดรายสำคัญ โดยนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM มาใช้ควบคุมพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง จะทำความผิดอีกในอนาคต และผลักดันให้มี “ร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม” เพื่อให้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง เพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ ความสุขของสังคมไทย