ค้นหา

สถานี CEO ตอน สถานการณ์กระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบัน

ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารงานยุติธรรม ท่านสามารถติดตามรับชมรายการสถานี CEO และรายการที่น่าสนใจอื่นๆของทาง Justice Channel TV
ได้ที่ www.youtube.com/ojajusticetv และ http://www.oja.go.th/new2011/Pages/ju…
หรือทางเพจ Justice Channel TV https://www.facebook.com/pages/Justic…