ได้รับเกียรติจาก คุณอิศรพงษ์ เทศะภู นักทัณฑวิทยาชำนาญการ กรมราชทัณฑ์ มาถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ตลอดการดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา การทำงานราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่มีความสำคัญในงานด้านกระบวนการยุติธรรม ติดตามรับชมรายการเปิดโลกยุติธรรมและอีกหลากหลายรายการได้ทุกวันจันทร์ทาง FB: Justice Channel TV www.youtube.com/ojajusticetv และ http://www.oja.go.th/new2011/Pages/ju…