ร้านค้าขายของไม่ติดป้ายราคา ขายแพงเกินจริง หรือขายออนไลน์ ชอบให้ทักแชท DM มีความผิดหรือไม่? หาคำตอบได้ใน Q&A: ร้านค้า “ไม่ติดป้ายราคา – ขายสินค้าแพงเกินจริง” เสี่ยงมีความผิด กันเลยครับ

คำตอบ คือ

  1. ให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจำหน่าย หรือผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ “ไม่แสดงราคาสินค้าหรือบริการ” มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจ จงใจทำให้ราคาสินค้าหรือบริการ “ต่ำเกินสมควร” หรือ “สูงเกินสมควร” หรือทำให้เกิดความ “ปั่นป่วน” มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิง : พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 (มาตรา28, 29, 40, 41)

ความรู้เพิ่มเติม กฎหมายน่ารู้ : จะถูก จะแพง ต้องแสดงราคาไว้ก่อน

#แม่ค้าออนไลน์