บทสัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเซีย สถาบันบัณฑิตพัฒนะบริหารศาสตร์ กล่าวถึงการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ติดตามรายการได้ที่ สถานี CEO ทาง Justice Channelแสดงเพิ่มเติม