ค้นหา

ถามตามปัญหา พื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับกฎหมาย

ตอบกลับไปยัง: เซ็นสัญญาแล้วscanกลับไปให้อีกฝ่ายเซ็น โดยไม่ได้เซ็นตัวจริง สัญญาจะบังคับใช้ได้ไหมครับ

หน้าแรก » ถามตามปัญหา » กฎหมายบ้านเมือง » เซ็นสัญญาแล้วscanกลับไปให้อีกฝ่ายเซ็น โดยไม่ได้เซ็นตัวจริง สัญญาจะบังคับใช้ได้ไหมครับ » ตอบกลับไปยัง: เซ็นสัญญาแล้วscanกลับไปให้อีกฝ่ายเซ็น โดยไม่ได้เซ็นตัวจริง สัญญาจะบังคับใช้ได้ไหมครับ

กลุ่มสื่อสารองค์กร
Participant
กลุ่มสื่อสารองค์กร

ที่ถูกคือต้องมีของทั้งสองฝ่าย ให้เซ็นแล้วแสกนกลับมาทั้งสองฝ่ายครับ
คือ ฝ่ายคุณเซ็นก่อน แสกนส่งไปให้เขา ให้เขาพิมพ์ออกมาเซ็น แล้วแสกนใบที่มีลายเซ็นทั้งสองฝ่ายกลับมา
ให้งานเริ่มได้ก่อน แล้วค่อยส่งตัวจริงไปสลับกัน